شیلنگ 5 لایه تمام نخ دنسو شیلنگ 5 لایه تمام نخ دنسو
سمپاش پرتابل یا زنبه ای

شیلنگ 5 لایه تمام نخ دنسو

1,450,000 تومان
پمپ سمپاش 120 بار فوما پمپ سمپاش 120 بار فوما
سمپاش پرتابل یا زنبه ای

پمپ سمپاش 120 بار فوما

8,000,000 تومان
پمپ سمپاش 45 بار فوما پمپ سمپاش 45 بار فوما
سمپاش پرتابل یا زنبه ای

پمپ سمپاش 45 بار فوما

3,000,000 تومان
پمپ سمپاش 55 بار دنسو پمپ سمپاش 55 بار دنسو
سمپاش پرتابل یا زنبه ای

پمپ سمپاش 55 بار دنسو

3,500,000 تومان
پمپ سمپاس 80 بار فوما مدل MH  80 پمپ سمپاس 80 بار فوما مدل MH  80
سمپاش پرتابل یا زنبه ای

پمپ سمپاس 80 بار فوما مدل MH 80

5,500,000 تومان
پمپ سمپاش 80بار FST پمپ سمپاش 80بار FST
سمپاش پرتابل یا زنبه ای

پمپ سمپاش 80بار FST

6,000,000 تومان